آدرس :

دفتر مرکزی: اصفهان،خیابان کاشانی،روبروی بیمارستان کاشانی

تلفن : ۳۲۳۵۲۴۵۷ - ۰۳۱

همراه : ۷۲۸۹ ۳۰۶ ۰۹۱۳

پیام کوتاه  : ۱۱۱ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

کد پستی : ۸۱۳۶۹۱۴۶۷۱

skype : njrkco

ایمیل : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

tamas-ba-ma

شماره حساب : ۷۳۸۰۱۳۷۵۵۳

شماره کارت : ۶۳۴۲ ۵۰۱۷ ۳۳۷۲ ۶۱۰۴

شماره شبا : IR۳۸ ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۰۰۰۰ ۷۳۸۰ ۱۳۷۵ ۵۳

bank melat

شماره حساب : ۰۱۰۰۷۶۵۷۰۳۰۰۵

شماره کارت : ۹۰۳۲ ۶۵۷۰ ۹۹۱۴ ۶۰۳۷

شماره شبا : IR۵۲ ۰۱۷۰ ۰۰۰۰ ۰۰۱۰ ۰۷۶۵ ۷۰۳۰ ۰۵

bank mele

شماره حساب : ۰۳۲۹۴۵۳۱۳۷۰۰۲

شماره کارت : ۵۷۹۲ ۳۲۹۳ ۶۹۱۱ ۶۰۳۷

شماره شبا : IR۸۶ ۰۱۹۰ ۰۰۰۰ ۰۰۳۲ ۹۴۵۳ ۱۳۷۰ ۰۲

bank sadrat